หากเครื่อง HTC ของคุณเปิดใช้งานไม่ได้อีกต่อไป ที่ Dr. Smartphone ประเทศไทย เราสามารถช่วยคุณได้ เครื่อง HTC นั้นมักจะเกิดปัญหาการกู้คืนเครื่อง หากเครื่องของคุณติด Bootloop โดยโลโก้ของ HTC แสดงและเครื่องเปิดใช้งานเองตลอดเวลา คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจาก Dr. Smartphone ที่ Dr. Smartphone เรามีประสบการณ์สูงในการแก้ปัญหาเครื่อง HTC และสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้คุณได้

อาการของปัญหาซอฟต์แวร์ Android เครื่อง HTC:

– โดยโลโก้ของ HTC แสดงและเครื่องเปิดใช้งานเองตลอดเวลา (ติด Bootloop)
– เครื่อง HTC เปิดใช้งานไม่ได้