เมื่อแบต iPhone หรือ iPad ของคุณอยู่ได้ไม่ถึงวัน มีความเป็นไปได้ว่าถึงเวลา เปลี่ยนแบต iPhone – iPad แล้ว ซึ่งทั้งแบตของ iPhone และ iPad ได้รับการสร้างมาสำหรับทำการชาร์จประมาณ 500 ครั้ง ซึ่งหลังจากนั้นประสิทธิภาพของแบตจะลดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องทำการเปลี่ยน สำหรับการใช้งานทั่วไปประมาณ 2-3 ปี ซึ่งแบตเตอรี่ของ iPhone นั้น คุณสามารถทำการเปลี่ยนได้เองอย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำการ เปลี่ยนแบต iPhone ของเราบนช่อง Youtube แต่สำหรับเครื่อง iPad จะมีความยากมากว่าซึ่งคุณควรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Smartphone ทำการเปลี่ยนให้ ซึ่งเรายังให้บริการ เปลี่ยนแบต iPhone เช่นกัน  สำหรับการ เปลี่ยนแบต iPhone นั้นใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเท่านั้น และสำหรับ iPad ใช้เวลาเปลี่ยนแบตประมาณ 1 ชั่วโมง
อาการแบบไหนบ้างที่ควรต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่:
– เครื่อง iPhone/iPad เปิดใช้งานไม่ได้
– มีไอค่อนโชว์สถานะแบตเตอรี่ และเครื่องเปิดใช้งานไม่ได้
– แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว
เคล็ดลับ: ในกรณีที่การวัดระดับแบตเตอรี่ของคุณไม่ถูกต้อง เราแนะนำให้ลองใช้งานจนให้เครื่องดับไปเลย จากนั้นทำการชาร์จให้เต็มเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยตั้งค่าการวัดระดับแบตเตอรี่ใหม่ หากวิธีการนี้ไม่ได้ผล กรุณาติดต่อ Dr. Smartphone!